15 42.665375 26.2900436 https://musclepower.bg arrow 0 arrow 1 Твоето съобщение беше изпратено успешно! Възникна проблем. Моля опитайте отново. Ново Популярно Разпродажба cookie-true 600
Работим със Speedy и Ekont, доставки с намаление! Обадете се сега: 0884 84 21 51 Отстъпки до -50%! Ликвидация на продукти и много промоции!

Общи Условия

Общи Условия

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна промяна 19.11.2019 година

Настоящата политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство относно защита на личните данни. Всички изменения или допълнения ще бъдат прилагани на Уеб сайт www.MusclePower.bg

Използвайки интернет страниците www.MusclePower.bg ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА относно събирането и използването на Вашите лични данни в съответствие с политиката ни на поверителност, както и разкриването на вашите лични данни пред трети лица с цел обработване и доставяне с куриерска фирма на направената от вас поръчка при нас.

Прочетете предварително политиката за поверителност преди да използвате www.MusclePower.bg. Ако имате въпроси се свържете с нас

Ако не сте съгласни с условията отностно нашата политика за поверителност не правете регистрация и не използвайте www.MusclePower.bg.

www.MusclePower.bg е Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ на www.MusclePower.bg.

 

КАКВИ ДАННИ,ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ:

1.Предоставените от Вас данни – имена,адрес,телефонен номер и електронна поща,история на поръчките Ви се използват с цел регистрация и обработване на поръчката Ви в www.MusclePower.bg.

Данни като имена,телефонен номер и адрес за доставка се предоставят от www.MusclePower.bg на куриерската фирма,която сте избрали с цел завършване и доставяне на направената от вас покупка.

Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите и юредически лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

2.Вашите лични данни се обработват с цел продажба на клиенти от разстояние,издаване на фактури,справки за извършени покупки.

Предоставяне на информация за клиента може да бъде предоставена при извършване на данъчно осигурителен контрол от съответните компетентните органи.

3.Личните данни на лицата са в криптиран вид с цел предотвратяване на измами.

 

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА,КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

1.Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнението на закупените от Вас стоки,като тези лица са предоставили достатъчно гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки,че обработването на данните Ви да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица

2.Лица,които по възлагане на www.MusclePower.bg поддържат оборудване и софтуер,използвани за обработване на личните Ви данни.

3.Банките,обслужващи плащанията извършени от Вас.

4.На физически или юридически лица ,за които се отнасят данните.

5.На лица,като държавни органи

6.Лица обработващи личните Ви данни ,които предоставят услуги в полза на бизнес дейността на Доставчика,като например счетоводител на Администратора.

Доставчикът не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни!

Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.

Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

1.Личните данни на клиентите на www.MusclePower.bg се съхраняват за период не по-дълъг от съществуване на профила ви.

2.Личните данни могат веднага да се заличат след като уведомите Администратора за това Ваше решение и не дължите неизплатени суми за извършените от Вас покупки.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

1.Да получите достъп до личните Ви данни и информация,от вида ,която сме включили в нашата Политика за поверителност по отношение на тези данни.Може да поискате информация за какви цели обработваме Вашите данни с писмено изявление за съдържанието,посочено в чл.29 ЗЗЛД.

2.Да изискате да се заличат или коригират личните Ви данни,когато са неточни или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

3.Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание.

4.Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни,когато обработката им се основава на Вашето съгласие,а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица.

5.Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните Ви данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведоменo без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.

6. Физическото лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламента.

 

МОЖЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА www.MusclePower.bg И КАКВИ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА

За да осъществите онлайн покупка на уеб сайта ни www.MusclePower.bg се нуждае от определени данни:

-за физическо лице: две имена,телефонен номер,електронна поща и адрес за получаване на закупените от Вас продукти

-за юридическо лице: име на фирмата,ЕИК,материално отговорно лице,седалище на фирмата,телефонен номер,електронна поща и адрес за получаване на закупените от Вас продукти.

При непредоставяне на тези данни www.MusclePower.bg не може да обработи и изпрати Вашата поръчка.

 

БИСКВИТКИ:

Физическите лица могат да получат повече информация относно това как Администраторът използва бисквитки като прочетат Политиката относно бисквитките на: www.MusclePower.bg.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1.Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни

– Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от физическото или юридическо лице стока

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1.Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

– цялата лична информация, която физическото или юридическо лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;

2.Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и организационни мерки е налична в Инструкцията за механизма на обработване на лични данни и защитата им в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при Администратора. В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля да се свържете с нас

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време ,като промените ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

 

КОНТАКТИ

В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на посочените координати.

Купи за Мен

Изпрати като имейл на приятел

Бих приел този продукт като подарък от теб :-)

Купи Сега

Изглед на имейла

E-mail Settings